DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Je vhodná pro podnikatele, kteří nejsou účetní jednotkou a musí příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti uplatnit v daňovém přiznání k dani z příjmu a chtějí dát výdaje podle skutečnosti, tedy podle dokladů.

V daňové evidenci zajišťujeme:

 • pořízení přijatých i vydaných faktur dle pravidel DE, zpracování bankovních výpisů a pokladních dokladů
 • vedení pěněžního deníku
 • rozdělení daňových příjmů a výdajů podle platných legislativních pravidel (peněžní i nepeněžní příjmy, daňově uznatelné výdaje)
 • daňovou evidenci majetku a závazků
 • závěrkové operace (odpisy dlouhodobého majetku, výdaje na auto, vyúčtování pracovních cest, zpracování silniční daně)
 • zpracování silniční daně včetně jeho podání
 • archivaci a invertarizaci kompletní daňové evidence
 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně jeho podání
 • pro plátce DPH – sestavení přiznání k DPH, kontrolní hlášení
 • kontakt s finančními úřady
 • zastoupení daňového poplatníka při daňových kontrolách či jiných správních úkonech

Správné a bezchybné vedení daňové evidence je ekonomickým základem Vašeho podnikání.

Základní služby
od 1000,- Kč
měsíčně
 • do 800 položek za rok
 • poradenství účetní
 • ekonomické poradenství

Rozšířené služby
od 4000,- Kč
měsíčně
 • do 2000 položek za rok
 • účetní poradenství
 • ekonomické poradenství

Kompletní služby
od 5000,- Kč
měsíčně
 • do 3200 položek za rok
 • účetní poradenství
 • ekonomické poradenství