Externí zpracování mezd ušetří čas při komunikaci s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Většinu úkonů se státními organizacemi zajišťujeme elektronickou formou.

Kompletní zpracování mezd:

 

 • měsíční zpracování mezd (docházka zaměstnanců, podklady do mezd – odměny, výkonové prémie, paušální náhrady, srážky z mezd (telefony apod.), exekuce, penzijní pojištění – odeslání seznamu pojišťovny, pracovní neschopnosti zaměstnanců, podklady pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny (odvody firmy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, pracovníci z EU – oznámení o nástupu a ukončení na ÚP, podklady do účetnictví, vytvoření měsíčních sestav)

 • daň z příjmů fyzických osob – zajišťování a evidence podkladů od zaměstnanců, zpracování vyúčtování daně z příjmů

 • zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohové a srážkové daně, jeho podání na FÚ

 • ELDP – vytvoření, odeslání na ČSSZ, předání zaměstnancům

 • povinný podíl osob se zdravotním postižením – výpočet a hlášení na ÚP (1x za rok)

 • pracovní úrazy – evidence, záznamy pro inspektorát práce a zdravotní pojišťovny, zpracování podkladů pro pojišťovnu (náhrady z pracovních úrazů – odškodňování)

 • evidence nepracovních úrazů

 • potvrzení na základě požadavků zaměstnanců – k vyúčtování daní, úvěrům, sociálním dávkám apod.

 • korespondence v rámci exekučního řízení (při srážkách ze mzdy)

 • vystavování potvrzení na základě požadavků ČSSZ

 • vystavování potvrzení o příjmech pro ÚP a soudy

 • statistická hlášení

 • archivace všech dokumentů

  spolupráce s úřady při kontrolní činnosti

 • přihlášení a odhlášení zaměstnavatele, zaměstnanců u ČSSZ,

 • zdravotních pojišťoven a Kooperativy

 • výpočet výše zákonného úrazového pojištění pro Kooperativu

 • úkony související se zaměstnávání cizinců