Personální a mzdová agenda

Odborný tým plzeňské Účetní a mzdové kanceláře s.r.o. se kompletně postará o personální a mzdovou agendu. Nejenže mzdy zaměstnanců vždy zpracujeme v řádném termínu včetně zajištění distribuce výplatních lístků, ale rovněž vypracujeme pro všechny zaměstnance roční zúčtování daně, vystavíme evidenční listy důchodového pojištění (ELDP).

Externí zpracování mezd

Externí zpracování mezd v plzeňské mzdové kanceláři ušetří čas při komunikaci s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Většinu úkonů se státními organizacemi zajišťujeme elektronickou formou.

Kompletní zpracování mzdové agendy

·       měsíční zpracování mezd (docházka zaměstnanců, podklady do mezd – odměny, výkonové prémie, paušální náhrady, srážky z mezd (telefony apod.), exekuce, penzijní pojištění – odeslání seznamu pojišťovny, pracovní neschopnosti zaměstnanců, podklady pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny (odvody firmy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců, pracovníci z EU – oznámení o nástupu a ukončení na ÚP, podklady do účetnictví, vytvoření měsíčních sestav)

·       daň z příjmů fyzických osob – zajišťování a evidence podkladů od zaměstnanců, zpracování vyúčtování daně z příjmů

·       zpracování vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zálohové a srážkové daně, jeho podání na FÚ

·       ELDP – vytvoření, odeslání na ČSSZ, předání zaměstnancům

·       povinný podíl osob se zdravotním postižením – výpočet a hlášení na ÚP (1x za rok)

·       pracovní úrazy – evidence, záznamy pro inspektorát práce a zdravotní pojišťovny, zpracování podkladů pro pojišťovnu (náhrady z pracovních úrazů – odškodňování)

·       evidence nepracovních úrazů

·       potvrzení na základě požadavků zaměstnanců – k vyúčtování daní, úvěrům, sociálním dávkám apod.

·       korespondence v rámci exekučního řízení (při srážkách ze mzdy)

·       vystavování potvrzení na základě požadavků ČSSZ

·       vystavování potvrzení o příjmech pro ÚP a soudy

·       statistická hlášení

·       archivace všech dokumentů

spolupráce s úřady při kontrolní činnosti

·       přihlášení a odhlášení zaměstnavatele, zaměstnanců u ČSSZ,

·       zdravotních pojišťoven a Kooperativy

·       výpočet výše zákonného úrazového pojištění pro Kooperativu

·       úkony související se zaměstnávání cizinců