Vedení personální agendy

V rámci komplexních služeb naší Účetní a mzdové kanceláře v Plzni nabízíme všem firmám s menším i větším počtem zaměstnanců úplné vedení personální agendy, které zahrnuje:

·       realizace pracovně právních vztahů a mzdových ujednání a jejich změn (zajišťování dokumentů potřebných pro vznik pracovně právních vztahů, vytváření dokumentů při jejich ukončování a předání zaměstnancům, vedení osobních složek zaměstnanců)

·       evidence a sledování termínů pro školení zaměstnanců

·       evidence a sledování termínů zdravotních prohlídek zaměstnanců

·       změny osobních údajů zaměstnanců

Personalistika

Nejen mzdové účetnictví, ale i kvalifikované vedení personalistiky v souladu s platnou legislativou a důrazem na ochranu osobních dat zaměstnanců jsou součástí odborných služeb plzeňské Účetní a mzdové kanceláře. Využitím našich zkušeností v personální problematice se zbavíte veškeré administrativy spojené s personální agendou, nemusíte zaměstnávat pracovní sílu na pozici personalisty, protože o osobní údaje Vašich pracovníků, pracovní smlouvy, mzdy, statistická hlášení, zápočtové listy, komunikaci s úřady se bezchybně postará naše mzdová kancelář.